Úvodné slovo

Vážené kolegyne a kolegovia,  vážení  priatelia digestívnej endoskopie.

Po troch rokoch sa opäť stretávame na Slovensku  v rámci 42. slovenských a českých endoskopických dní,  aby sme  oslávili digestívnu endoskopiu, ktorá sa pre nás stala  nielen zdrojom obživy, ale aj  naším koníčkom  a častokrát i celoživotnou láskou. 

Tento rok sme ako dejisko endoskopických dní vybrali Trenčín, mesto pod hradom Matúša Čáka,  mesto,  ktorého meno keď  vyslovíme, tak sa nám vybavia zvučné mená  jeho skvelých gastroenterológov,  akými boli a sú  napriklad primár Jaroslav Wiesner, doc. Egon Gočár, primár Marián Kaščák alebo Milan Hlísta.  

Počas dvoch dní týchto endoskopických slávností by sme Vám chceli predstaviť jednak krásne,  ale i odvrátené tváre digestívnej endoskopie. Prvý deň venovaný live prenosom   sa zameriame od základných až po náročnejšie endoskopické výkony.  Záver prvého dňa sme vyhradili dvom „state of the art“ prednáškam, ktoré budú mať  čelní predstavitelia Endoskopickej sekcie Českej a Slovenskej Gastroenterologickej Spoločnosti.   I napriek tomu, že pri prednáškach typu „state of the art“ by nemala byť diskusia,  dovolili sme si toto pravidlo porušiť z čisto praktických dôvodov. Je totiž  škoda  ukončiť skvelé prednášky bez možnosti nasledovnej panelovej diskusie.  Druhý deň sa budeme v prednáškovej časti  venovať komplikáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas našich endoskopií , či už počas ezofagostroduodenoskopie, kolonoskopie, ERCP alebo počas  endoskopickej ultrasonografie.  Ponechali sme netradične dlhý čas na diskusiu ku každej prednáške, aby sme sa  do nej mohli zapojiť v čo najväčšom množstve.

Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie opäť prijal prof. Rastislav Kunda, MD, FASGE, asi najznámejší slovenský endoskopista, rodák z Banskej Bystrice, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú špičku pankreatobiliárnej endoskopie a na ktorého sme patrične hrdí.

Taktiež sme veľmi poctení prítomnosťou veľkého počtu významných a vážených členov Českej gastroenterologickej spoločnosti , ktorí prijali naše pozvanie či už na aktívnu alebo pasívnu účasť. Vzťahy, ktoré máme medzi našimi dvomi spoločnosťami, ČGS a SGS, sú   vysoko nadštandardné a mimoriadne priateľské a môžu byť vzorom pre iné spoločnosti a iné národy.  Sme za ne veľmi vďační.

Takže čo dodať na  záver? Verím, že sa pod trenčianskym hradom uvidíme v čo najväčšom počte.  Dúfam,  že kongres naplní Vaše očakávania a nájdete si na ňom to, čo využijete vo svojej každodennej praxi.

Tešíme sa na Vás


MUDr. Jozef Záň, PhD.
prezident kongresu