Registračný formulár

    

Registračné poplatky do 30.4.2022 do 20.5.2022 na mieste
lekár 50 € 60 € 80 €
lekár do 35 rokov 30 € 40 € 60 €
sestra 25 € 30 € 50 €

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracovania osobných údajov