2. - 3. jún 2022 | Trenčín

Miesto konania:

Okruhový Dom Armády (ODA) - Posádkový klub

Hviezdoslavova 205, Trenčín

Vážené kolegyne a kolegovia, drahí priatelia digestívnej endoskopie.

V pôvodnom príhovore z roku 2019-2020 som začínal vetou:  „Po troch rokoch sa opäť stretávame na Slovensku  v rámci 42. Slovenských a českých endoskopických dní…“. Teraz začneme inak.

Po dvoch neúspešných pokusoch o zorganizovanie Slovenských a českých endoskopických dní v Trenčíne v roku 2020 a 2021, ktoré nám prekazila pandémia COVID-19, sa k Vám opäť prihováram s nádejou, že do tretice sa nám to podarí v roku 2022. Moju nádej  opieram jednak o tradičné ľudové príslovie: „do tretice všetko dobré“, ale aj o vieru, že všetko zlé sa raz musí skončiť a tak aj pandémia sa postupne ukľudní a zastabilizuje a my sa vrátime  do normálneho života so všetkým, čo k tomu patrí. A do nášho života jednoznačne patria prezenčné kongresy s „live“ výkonmi, počas ktorých môžeme  komunikovať s prednášajúcimi radiť sa s nimi a spolupodieľať sa na ich diagnosticko-terapeutickom úspechu či neúspechu.           

Nakoľko spolu s českou stranou participujeme na organizácii ESGE days 2022 v Prahe, v rámci ktorých budú 42. České a slovenské endoskopické dni, tak sa zmenil aj ročník našich  Slovenských a českých endoskopických dní na 43.

Čo sa však nezmenilo je dejisko endoskopických dní – Trenčín, mesto pod hradom Matúša Čáka,  mesto,  ktorého názov keď  vyslovíme, tak sa nám vybavia zvučné mená  jeho popredných gastroenterológov,  akými boli a sú  napríklad Jaroslav Wiesner, Egon Gočár, Marián Kaščák alebo Milan Hlísta.  

Taktiež aj program, ktorý sme mali pripravený do Trenčína v roku 2020,  sme nemenili. Prvý deň, štvrtok 2.6.2022,  bude venovaný „live“ prenosom z gastroenterologického pracoviska vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, po ktorých sú zaradené dve State of the art prednášky popredných predstaviteľov  Endoskopickej sekcie Českej a Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Ako netradičný bonus k uvedeným prednáškam sme zaradili aj diskusiu, lebo je škoda, keď prednášky tak skvelých prednášajúcich ostávajú bez komunikácie.

Druhý deň, piatok 3.6.2022, sa v štyroch blokoch budeme venovať komplikáciám jednotlivých druhov endoskopických výkonov. Zameriame sa na komplikácie spojené s ezofagogastroduodenoskopiou, kolonoskopiou, EUS a ERCP. Keďže sa bude jednať o panelové bloky, tak verím, že sa zapojíme do diskusie v čo najväčšom počte.

Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie opäť prijal prof. Rastislav Kunda, MD, FASGE, asi najznámejší slovenský endoskopista, rodák z Banskej Bystrice, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú špičku pankreatobiliárnej terapeutickej endoskopie,  a na ktorého sme patrične hrdí.

Taktiež sa veľmi tešíme na významných členov Českej gastroenterologickej spoločnosti, ktorých pozývame ako spoluorganizátorov, aktívnych alebo pasívnych účastníkov nášho kongresu. Naši kolegovia z Endoskopickej sekcie Českej gastroenterologickej spoločnosti ako i samotnej ČGS sú pevnými piliermi našich spoločných podujatí a sme hrdí a vďační za mimoriadne úprimné a vrelé puto, ktoré medzi sebou máme. 

Takže čo dodať na  záver? Verím, že sa pod trenčianskym hradom stretneme v čo najväčšom počte.  A keď sa nám to konečne podarí, tak pevne dúfam,  že kongres naplní naše očakávania a nájdeme si na ňom všetko, čo využijeme v našej každodennej praxi.

Tešíme sa na Vás !

Jozef Záň
prezident kongresu

Miesto konania

Okruhový Dom Armády (ODA) – Posádkový klub
Hviezdoslavova 205, 911 01 Trenčín

www.domarmady.sk