Kontakt

Sekretariát SGS

Ing. Romana Ondrušová

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok partnerov

+421 905 566 150
sekretariat@sges.sk

Korenšpondenčná adresa:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť, o.z.

Hurbanovo námestie 491/1
811 06 Bratislava
tel.:+421 905 566 150
Email: sekretariat@sges.sk

Organizačné zabezpečenie

Mgr. Art Peter Slovák

+421 911 454 294
peter.slovak@tajpan.com

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357